Beskjeder

Publisert 5. mai 2014 14:28

Du kan se ditt resultat i StudentWeb.

Publisert 15. apr. 2014 10:30

Kandidatnummer for innlevering av studiekrav 1 og 2 er opprettet. Du finner ditt kandidatnummer i StudentWeb.

Du skal ikke skrive navn eller studentnummer på oppgaven, kun kandidatnummer.

Se informasjon om innlevering av studiekrav på semestersida.

Publisert 28. mars 2014 09:23

Innleveringsfristen har blitt forlenget med en time.

Ny innleveringsfrist er 28. april kl. 13:00.

Oppgavene skal leveres innen fristen i ekspedisjonen ved Institutt for pedagogikk. Se for øvrig informasjon om innleveringsrutiner på semestersiden.

Publisert 14. mars 2014 10:21

Kapitler i Hargreaves-boka som er på pensum: 1-4 og 8-11. Her har det manglet bindestreker - disse er nå på plass!

Publisert 6. mars 2014 14:43

Studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk kan nå melde seg på kurs med Karrieresenteret om:

  • Jobbmuligheter med utdanningen din
  • Hvordan finne fram til relevante deltids- og sommerjobber
  • Hvordan du kan styrke dine jobbmuligheter i studietiden - selv om du ikke vet hva slags jobb du vil ha ennå

Informasjon om tid, sted og påmeldingsskjema finner du her.

Publisert 17. jan. 2014 15:55

Studenter som har fått plass på emnet i enkeltemneopptaket, altså etter 1. undervisningsdag, må møte til 2. undervisningsdag. Det forventes også at man holder seg oppdatert på informasjon som publiseres i emnets fronterrom og på semestersiden.

Blant annet er informasjon om det individuelle studiekravet lagt ut i Fronter.

Publisert 17. jan. 2014 13:49

Studenter uten gyldig fravær til obligatorisk undervisning første gang, har mistet plassen på emnet.

Publisert 22. nov. 2013 10:35

Med jevne mellomrom vil studenter bli bedt om å gi oss tilbakemeldinger på emner. Denne høsten skal emnet PED2210 evalueres og vi oppfordrer sterkt at du setter av tid til dette! Evalueringsformen er via skjema/nettskjema og finner sted ved emnets semesterslutt. Nærmere informasjon følger da.
http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/

Publisert 11. nov. 2013 14:06

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. De som ikke møter mister plassen sin på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden).