Sosialantropologi

Lenkesamling 1: Relevant erfaring underveis i studietiden

Karrieresenterets jobbportal

Utlyser ledige deltidsstillinger, praksisplasser og internships.

Studentforeninger UiO

UiO har over 300 studentforeninger.

Studentpraktikant UD

Informasjon om studentpraktikantordningen i UD.

Atlantis

Organisasjon som tilbyr kulturutveksling i Norge og til hele verden. Internasjonal erfaring gjennom frivillig arbeid, hotellpraksis, work & travel o.l.

Studentstipender og praktikantopphold

Stipender og utlysninger for studenter ved SV-fakultetet.

Accenture

Sommer-internships i Accenture.

Kirkens SOS

Kirkens SOS hjelpetelefon. Frivillig arbeid, opplæring og erfaring med veiledning/rådgivning/samtale.

Internasjonale jobber

Karrieresenterets oversikt over internasjonale jobbportaler, utveksling og ideelle organisasjoner, frivillig arbeid.

Utveksling

Universitetet i Oslo sin nettside for informasjon om utvekslingsmuligheter.

SiO Studentliv

Gratis kurs og aktiviteter for aktive medlemmer i studentforeninger (Kurs innen f.eks. regnskap, markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.)

Internasjonal Dugnad 

Verdensomspennende fredsorganisasjon som ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet, hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studentleirer.

Projects Abroad

Frivillig arbeid og internships innenfor blant annet business, journalistikk og menneskerettigheter i utviklingsland, i tillegg til arbeid på skoler, barnehjem, sykehus og med dyr og natur.

Utlendingsnemnda

Sommerjobb, hospitering og praksisplass.

Global

Nettside om nord-sør-spørsmål, internasjonal utvikling og stillingsbase med jobber innen internasjonale organisasjoner, bistand m.m.

Universitas

Deltidsjobb som journalist, fotograf, illustratør, redaksjon etc.

AIESEC

Praktisk lederutvikling av studenter og nyutdannede gjennom organisasjonserfaring og internasjonale internships i over 100 land. Felter: utvikling, utdanning, administrasjon og kontor, IT og ingeniør.

Sommerskolen

Sommerjobb i osloskolen som assistent, lærer eller annet. Også muligheter for å jobbe på ungdomssommerleiren Camp Hudøy.

FN

FNs frivillighetsordning.

One World

Database for ledige stillinger og muligheter for frivillig arbeid internasjonalt.

Frivillighet Norge

Oversikt over organisasjoner som driver med frivillig arbeid i Norge.

International Aid services

Muligheter for frivillig arbeid, bistand, trainee programmer.

Osloskolen

Ledige deltidsstillinger.

Ansa

Studiemuligheter i utlandet.

Iagora 

Formidler begynnerstillinger, internships og frivillig arbeid i hele verden.

The Innovation Effect

TIE kobler studenter til prosjekter i næringslivet. Arbeidsgivere søker studenter fra alle fagretninger for å delta på prosjekter i deres virksomhet.

UN Job Finder

En oversikt over ledige stillinger og internships i FN.

Unginfo

Lenkesamling om frivillig arbeid i utlandet.


Lenkesamling 2: Research på jobb/bransje etter fullførte studier

Departementene og annen statlig forvaltning

Oversikt over departementene, se «om departementet» nederst på siden for lenker til andre etater og virksomheter. Gjør evt temasøk for alle departementene for temaer som interesserer deg.

Oslo kommune

Ledige stillinger.

Juniorekspertstillinger i FN

Juniorekspertstillinger i FN via det norske Utenriksdepartementet.

Relief WEB

Database for ledige stillinger innen utviklingsrelatert arbeid i en rekke land.

IMDI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Her finner du en stor lenkesamling over feltet, samt ledige stillinger.

Kommunikasjonsforeningen

Landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Ledige stillinger, nyhetsbrev m.m

Utlendingsnemnda

Ledige stillinger.

Osloskolen

Ledige stillinger. Fulltid og deltid.

Jobb i NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen. Jobbmuligheter og info om karriere i NAV.

Jobb i Akershus Fylkeskommune

Fylkeskommuners nettsider.

Antropologi Info

Diverse info om sosialantropologer, samt sosialantropologer i næringslivet.

Konsulentguiden

Oversikt over konsulentselskaper med lenke til hjemmesiden deres. Velg temaområde under «Statistikk» (F.eks. «Rekruttering»).

International Aid services

Muligheter for frivillig arbeid, bistand, trainee programmer.

Internasjonale jobber

Karrieresenterets oversikt over internasjonale jobbportaler, utveksling og ideelle organisasjoner, frivillig arbeid.

Forskningsinstitutter

Se oversikt over instituttsektoren hvor det jobbes med forskning og analyse, bl.a. miljøinstitutter, samfunnsvitenskapelige institutter, primærinstitutter

SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Sjekk ut mulige yrker, arbeidsområder, ledige stillinger.

Internasjonale jobber

Karrieresenterets oversikt over internasjonale jobbportaler.

Krisesentersekretariatet

Oversikt over en rekke aktører som driver veiledning/rådgivning på ulike områder. Ledige stillinger.

Jobber i FN

FNs egen side for annonsering av jobber i organisasjonen.

Utenriksdepartementet 

Ledige stillinger i Utenriksdepartementet, info om studentpraktikantordningen, rekruttering til internasjonale organisasjoner m.m.

Global

Nettside om nord-sør-spørsmål, internasjonal utvikling og stillingsbase med jobber innen internasjonale organisasjoner, bistand m.m.

Leger uten grenser

Her finner du ledige stillinger og oversikt over hvem som kan jobbe i Leger uten grenser.Leger Uten Grenser gir humanitær medisinsk nødhjelp til mennesker berørt av væpnede konflikter, kriser, epidemier og naturkatastrofer, og til befolkningsgrupper som mangler helsetjenester på grunn av sosial eller geografisk isolasjon.

Flyktningehjelpen

Informasjon og ledige stillinger.

LO

LO internasjonalt.

Iagora

Begynnerstillinger og internships i Europa.

Kirkens nødhjelp

Jobbmuligheter og oversikt over ledige stillinger.

Norsk folkehjelp

Ledige stillinger.

Samfunnsviterne

Eksempler på arbeidsgivere fra Samfunnsviterne

Publisert 1. feb. 2018 12:04 - Sist endret 15. mars 2021 09:19