Hvor er jobben du ønsker deg?

Kanskje vet du hva du har lyst til å jobbe med, men ikke hvor du kan gjøre det? Dette er en vanlig utfordring for nyutdannede fra universitetet.

Årsaken er at man med en akademisk utdanning kan jobbe mange ulike steder med samme type oppgaver. Så hvordan kan du få oversikt over dette? Og hvordan unngå at researchen ender opp som en planløs nettsurfing som eser ut i alle kanter og kun resulterer i en lang rekke tilfeldige bokmerker og en dundrende hodepine? Ved å gå systematisk til verks kan du få oversikt over det du allerede vet, og samtidig komme på sporet av nye muligheter. Her er tips til hvordan du kan gå frem:

Sett ord på hva du vil jobbe med

Let etter verb - altså noe som beskriver arbeidsoppgaver du liker. La oss si du har funnet ut at du liker å formidle og at du har lyst til å jobbe med tekster. Men fantasien om hvor du kan gjøre dette strekker ikke langt, det eneste du kan komme på er forlag og lærer. Målet i neste trinn er å finne frem til og kartlegge flere mulige arenaer der du kan jobbe med formidling og med tekst.

Kartlegg mulige arenaer

Eksempel på kartlegging av mulige arenaer - se bildet i større versjon her.

Her gjelder det å hente frem all kreativitet og kunnskap du sitter inne med, i tillegg til å bruke folk og informasjon rundt deg. Still deg selv noen spørsmål: Hvor og når trenger man gode tekster? Hvor skrives det til daglig? Hvor bedrives det formidling av ulikt slag? Hvem formidler og i hvilke sammenhenger? Hvem gjør det som jeg har lyst til og hvor gjør de det? Hvilke virksomheter har ansvar for denne type oppgaver? Hvilke samfunnsinstitusjoner er involvert i det jeg er interessert i?

Disse arenaene kan finnes på kryss og tvers av kjente kategorier: Det kan være alt fra definerte bransjer (f.eks kommunikasjonsbransjen), type virksomheter (f.eks forlag), avdelinger i større virksomheter/organisasjoner (f.eks informasjonsavdelinger), løst sammenvevde felt (f.eks media), eller områder for en type aktivitet (f.eks kurs, opplæring, konsulent). En god idé kan være å brainstorme sammen med noen andre.

Konkretiser mulighetene på arenaen

Målet her er å konkretisere hvilke jobbmuligheter som kan finnes på hver enkelt av de ulike arenaene. Gå på jakt etter alt fra konkrete navn på virksomheter, bransjeinformasjon og hva ulike avdelinger heter, til hva vanlige stillingstitler er. Hvordan gjøre dette? Bruk alle mulige kanaler: Virksomheters nettsider, sosiale medier, bransjesider, omtaler i aviser, fagartikler, folk du kjenner, bekjente. Lag et godt system for å samle og systematisere informasjonen. Det er en jobb, men tenk på at all denne kunnskapen kommer du også til å ha nytte av den dagen du jobber på denne arenaen!

Omsett research i handling!

Dette er og blir den viktigste delen. Det skjer ikke noe før du handler, og målet er jo at researchen skal føre til noe konkret. Skriv ned ideer til praktiske og konkrete fremstøt. Kjenner du noen som vet mer om denne type jobb eller bransje, ring! Har du lyst til å skrive i et magasin, ta kontakt og tilby frilansoppdrag. Har du kommet over ledige stillinger, søk! Har du funnet drømmebedriften, send en åpen søknad. Har du funnet info om et bransjearrangement eller et interessant kurs, delta! Notèr alltid det du gjør i dokumentet ditt, særlig når du har snakket med folk, fått svar på mailer eller hatt telefonsamtaler. Dette dokumentet kan bli gull verdt den dagen du skal på intervju.

Lykke til!


Ønsker du å diskutere dine jobbmuligheter med noen?
Kom innom oss på drop in, eller book en veiledningstime.

Publisert 1. feb. 2018 11:59 - Sist endret 25. juli 2018 10:45