Nettverksbygging

For å komme på sporet av din drømmejobb, kontakt folk du kjenner  og vær aktiv i sosiale medier.

Bruk av nettverk er en utbredt strategi både blant arbeidsgivere og arbeidssøkere. Nettverket ditt består blant annet av venner, familie, bekjente og bekjente av disse igjen. Det kan også være kontakter du har fått gjennom sosiale medier som LinkedIn, Twitter og Facebook. Nettverk er ikke alltid et resultat av lange bekjentskaper. Kontakter kan etableres når du minst venter det, og i settinger som i utgangspunktet ikke har noe med jobb å gjøre. Det kan for eksempel være samtaler på flyet, tangokurset eller noen du har møtt på nett. Kanskje noen av disse samtalene setter deg på sporet av noe interessant?

Gjennom nettverk kan du få informasjon som du ellers ikke ville fått tilgang til, tips om muligheter eller navn på relevante personer. Denne informasjonen kan gjøre at du skriver en bedre søknad og at du kan gi gode svar under et eventuelt intervju. Det å ha mot til å gå utenfor komfortsonen og ta kontakt med et perifert bekjentskap, kan vise seg å være svært effektivt.

Tips

  1. Definer hvilke områder, bransjer eller virksomheter du ønsker å jobbe i.
  2. Kartlegg hvilke mennesker du kjenner som kan ha kontakter eller informasjon.
  3. Gjør nettverket ditt oppmerksomme på at du er på utkikk etter jobb – kommuniser dette bredt. Bli aktiv på nett, opprett profiler og sett deg inn i de ulike kanalene. Tenk kvalitet fremfor kvantitet. LinkedIn er et bra sted å begynne. Når du sender en invitasjon via LinkedIn: Oppgi hvordan du kjenner vedkommende, ikke bare bruk standardformuleringen i e-posten. 
  4. Reflekter over hvordan du ønsker å fremstå og spill på de styrkene du allerede har. Noen trives med å være karismatiske og pågående, mens andre velger å presentere seg mer nøkternt. Finn din stil!
  5. Vær sikker på at den du kontakter vet hvem du er – presenter deg. Vær målrettet når du tar kontakt og fortell hva du er på utkikk etter. Er du ute etter informasjon/tips eller er det en konkret forespørsel om jobb?
  6. Det er ofte lettere å ta kontakt med en virksomhet dersom du kan vise til en person som de allerede har kjennskap til og stoler på. Husk å avklare om det er greit å referere til kontakten din i videre henvendelser.
  7. Bruk ditt nettverk med omhu. Det må komme tydelig frem at du ber om en tjeneste og ikke stiller et krav. La den du kontakter føle at det er greit å si nei.

LinkedIn er et godt sted å samle og holde orden på nettverket ditt. 
Meld deg på kurs - og lær hvordan du lager en god profil.

Publisert 1. feb. 2018 12:49 - Sist endret 7. mai 2018 12:45