Spørsmål og svar om CV og søknad

Hva er en CV?

 • En CV (Curriculum Vitae) forteller hva slags kompetanse du har fått gjennom studier, jobber og andre erfaringer (f.eks. frivillige engasjementer og verv). Den skal handle om hva du har gjort, med fokus på oppgaver og ansvar.
 • En god CV er skreddersydd for akkurat den stillingen du søker på – fremhev erfaringer som er relevant for jobben, og ton ned det som er mindre relevant.
 • CV-en bør inkludere:
  • Personalia og evt. bilde (øverst på siden)
  • Utdanning
  • Relevant erfaring (lønnet og ulønnet) og annen erfaring
  • Språkkompetanse (både skriftlig og muntlig)
  • IT-ferdigheter
  • Kontaktinfo til dine referansepersoner.
 • CV-en bør være på maks to sider. Informasjonen bør presenteres i korte setninger/stikkordsform. Se eksempler.

Hva bør jeg tenke på når jeg fyller ut CV-en min i en elektronisk søkeportal?

 • Sett av nok tid! Det er tidkrevende å fylle ut i elektroniske søkeportaler.
 • Ha følgende klart på forhånd: søknadsteksten, skreddersydd CV til eventuell opplasting, attester og vitnemål i elektronisk format (pass på at filene ikke er for store, og at de er skannet inn som separate filer).
 • Utnytt muligheter til å utdype innhold i utdanning og erfaring, slik at kompetansen din kommer tydelig frem.

Jeg har et hull i CV-en, hva gjør jeg med det?

 • Tenk over hva du faktisk gjorde i den aktuelle perioden. Lengre reiser og fødselspermisjon er eksempler på ting som fint kan settes opp under «Annen erfaring».
 • Det er ikke uvanlig å bruke et semester ekstra på utdanningen. Forskjellige tilfeller krever forskjellige tilnærminger. Ta kontakt med Karrieresenteret hvis du har flere spørsmål om hvordan du forholder deg til "hull" i CV-en.

Bør jeg følge en CV-mal?

 • Det viktigste er å få frem kompetansen din på best mulig måte. Noen ganger får du til det ved å bruke en mal, andre ganger er det bedre å lage et eget oppsett.
 • Tenk på mottageren. Det viktigste er at CV-en ser ryddig og lettlest ut, og at dine kvalifikasjoner kommer tydelig frem.

Jeg vurderer å legge ut en generell CV på nettet, hva bør jeg tenke på?

 • Husk at slike CV-er synlige for alle, og at den må utformes med tanke på dette. Hvis du vil rette deg mot en spesifikk bransje eller sektor bør den fremheve det som er relevant i så måte.
 • Husk å oppdatere CV-en! Dersom det ligger gamle profiler av deg i diverse jobbdatabaser, kan en potensiell arbeidsgiver lett få et galt inntrykk av deg. 

Hva bør jeg tenke på når jeg velger referanser til CV-en?

 • Velg referansepersoner du er trygg på at vil si noe godt om deg, og avklar med dem at det er greit at du oppgir dem. De du oppgir bør ha hatt et relativt nært arbeidsforhold til deg, og kunne si noe om din arbeidsinnsats i hverdagen. Arbeidsgiveren vil ofte snakke med en som har vært lederen din. Unngå venner og familiemedlemmer.

Bør jeg inkludere personlige interesser og hobbyer i CV-en?

 • Dette kan være med på å gi arbeidsgiveren et mer helhetlig bilde av hvem du er, særlig hvis interessene dine har en viss relevans for arbeidet du skal utføre. Er interessene dine av mer ordinær karakter, er det ikke så viktig å ha dem med - og dette er det første som kan ryke ved plassmangel.
 • Ønsker du en boks med "nøkkelkvalifikasjoner" øverst på CV-en bør denne inneholde skreddersydd info om din erfaring, utdanning og motivasjon, satt i sammenheng med stillingen du søker på. Dette fungerer imidlertid best hvis du har noe unikt som skiller deg fra andre studenter eller hvis du har en svært variert bakgrunn og ønsker å spisse CV-en mot den konkrete stillingen.

Hvordan skreddersyr jeg søknaden?

 • Før du setter i gang – gjør research på virksomhet og stilling! En god søknad synliggjør matchen mellom ditt bidrag og arbeidsgivers behov.
 • Bruk gode eksempler som viser at du har erfaringen som trengs
 • Forklar hvorfor du er motivert og hva du ønsker å bidra til!
 • Skriv fremtidsrettet og fortell hvordan du vil bruke erfaringene dine til å utføre arbeidsoppgavene og rollen.
 • Karrieresenteret tilbyr søknadskurs og drop in-sjekk av CV og søknad

Hvordan skriver jeg en en åpen søknad?

Skal jeg føre opp sivilstatus og barn på CV-en?

Dette er valgfritt, og vil nok sjelden være avgjørende for om du blir kalt inn til intervju. I den grad arbeidsgivere bryr seg om dette, vil det kunne variere mellom ledere og bransjer hvorvidt eventuelle fordommer går i positiv eller negativ retning.

Skal jeg føre opp erfaring fra interesseorganisasjoner, politiske eller religiøse sammenhenger på CV-en?

Det er et personlig valg og ikke noe arbeidsgivere har krav på å vite. Imidlertid blir engasjement som regel vurdert positivt, også selv om det ikke er direkte relevant for jobben du søker deg til. Du vil ofte kunne tjene på å nevne engasjementet og hva slags ansvar, oppgaver og resultater du har oppnådd i denne sammenhengen.
 

Publisert 27. mars 2012 10:25 - Sist endret 17. aug. 2012 16:02