Beskjeder

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 26. mars 2020 14:30

Karrieresenteret har snudd seg raskt i den digitale verdenen, og alt de nå gjør...

Publisert 17. jan. 2020 13:31

Kjære bachelorstudent,

Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din? På dette kurset få du vite hvor tidligere studenter har begynt å jobbe og hvordan du selv kan påvirke dine jobbmuligheter.

Temaer i kurset:

  • Hvor jobber tidligere studenter med din fagbakgrunn?
  • Lær å sette ord på hva du har av kompetanse og hvordan presentere den
  • Finn ut mer om hva du kan jobbe etter studiene
  • Få tips om hvordan du kan få deg relevante erfaringer som student

Kurset varer i to timer og er en kombinasjon av informasjon, oppgaver og diskusjon. En av oppgavene innebærer å gjøre research på nett, så deltakere må ta med en PC eller en smartphone.

Kursholder: Karrieresenteret ved UiO

Alle studenter som går på et av HF sine bachelorprogrammer f...

Publisert 18. nov. 2019 11:30

Til alle studenter ved IKOS

Da det ikke kom inn tilstrekkelig mange kandidater på første forsøk, utvides herved fristen. Ny frist er fredag 22. november kl 1000. De kandidatene som allerede er meldt inn, trenger ikke meldes på nytt.

Dere skal nå velge studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS for 2020. Styret er instituttets øverste organ og jobber med saker om blant annet ansettelser, budsjett, årsplan og faglige prioriteringer. Du kan lese mer om styrets arbeid her https://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/. Studentrepresentantene får møtegodtgjørelse for de møtene de deltar på.

Det skal velges 2 faste representanter og 2 vara, og vi trenger nå forslag til kandidater. Du kan foreslå deg selv eller andre du mener kan og bør sitte i styret. Forslag sendes på epost til...

Publisert 11. nov. 2019 12:48

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:28

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...