Hvorfor velge denne retningen?

Vil du lære å lese arabiske aviser og følge al-Jazeeras TV-sendinger i original? Vite mer om Midtøstens historie, om bakgrunnene - både sosiale og politiske - til dagens konflikter, om religiøse og kulturelle tradisjoner som preger arabiske samfunn i dag? Midtøsten-studier med arabisk gir deg mulighet til dette.

Studiet er ikke beregnet for studenter med arabisk som morsmål og/eller videregående eller universitetsutdannelse fra et arabisktalende land.

Studiet er en kombinasjon av språkopplæring i et fremmedspråk og områdestudier. Språkundervisning er praktisk opplæring i arabisk og du må ha god kompetanse i både skriftlig og muntlig norsk for å være student på studieretningen.

Vi gjør oppmerksom på at det i 4. semester er et obligatorisk utenlandsopphold i Midtøsten.

Arabisk er hovedspråket i områdene fra Marokko til Irak, og språket til islams viktigste kildetekster. Det er også nøkkelen til en dypere forståelse av regionens fascinerende og mangfoldige historie, den arabiske verdens rike kultur og litteratur og det moderne Midtøstens komplekse sosiale og politiske realiteter.

Studieretningen Midtøsten-studier med arabisk kombinerer et fokus på dette verdensspråket med en rekke områdespesifikke og allmennteoretiske og metodiske emner.

Studiet består av tre deler. Hovedvekten ligger på intensiv opplæring i arabisk. I tillegg vil du få undervisning i Midtøstens kultur og samfunn og en innføring i fag som sosialantropologi, religionshistorie eller statsvitenkap etter eget valg.

Språkstudiene gir deg muligheten til bruke arabiskspråklige kilder, både muntlige og skriftlige. Fordi arabisk er så forskjellig fra europeiske språk, vil du i språkstudiet møte spennende utfordringer. Du bør ha en viss sans for grammatikk og evne til å tilegne deg et helt nytt ordforråd.

Undervisningen i Midtøstens kultur og samfunn gir deg kunnskaper om historie og om dagens samfunn i regionen. Denne delen gir deg også anledning til å gå i dybden på et selvvalgt tema innenfor landets litteratur, populærkultur eller religion.

Et kulturfag eller samfunnsfag hører vanligvis også med i graden. Sosialantropologi, religionshistorie, historie og statsvitenskap er populære fag som studenter på arabisk tidligere har valgt å ha med i bachelorgraden sin. Du kan også velge andre fag (f.eks. litteratur eller lingvistikk). Denne delen av utdannelsen gir deg de metodiske redskapene du trenger for å analysere aspekter ved Midtøstens kultur og samfunn.

Et semester språkstudier ved et lærested i Midtøsten er en obligatorisk del av Midtøsten-studier med arabisk. Dette oppholdet gir deg anledning til å ta et dypdykk i språket og til å gjøre deg kjent med folk og kultur.

Programevaluering 2016

Intern rapport

Ekstern rapport

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2021 08:47