Hvorfor velge denne retningen?

Er du interessert i å snakke persisk og lære om Irans historie, samfunn og politikk? Vil du ha direkte tilgang til den storslagne litterære tradisjonen, som strekker seg fra de berømte dikterne Hafez til Forugh Farrokhzad, til skjønnlitteraturen og memoarene som fortsetter å blomstre i dag? Vil du ha en vitenskapelig fundert forståelse av det dynamiske samfunnet som er samtidens Iran? Studieretningen Midtøsten-studier med persisk gir deg mulighet til dette.

Persisk har en dokumentert historie som strekker seg ca 2500 år tilbake i tid til den gamle Akamenide-tiden. I dag snakkes persisk av over 100 millioner mennesker og er dagligspråket til et av Midtøstens mest fascinerende land, Iran. Persisk har også offisiell status i Afghanistan og Tadsjikistan.

Studiet har en særegen språkprofil, og hovedvekten ligger på intensiv opplæring i skriftlig og muntlig persisk. Språkstudiene gir muligheten til å bruke kilder fra persisk, og byr på spennende utfordringer. Du bør ha en viss sans for grammatikk og evne til å tilegne deg et helt nytt ordforråd. Et studieopphold i 4. semester ved en læreplass i fortrinnsvis Iran eller Tadsjikistan, er en obligatorisk del av Midtøsten-studier med persisk. Valg av studiested i utlandet er hvert år avhengig av den politiske utviklingen og sikkerhetssituasjonen i området.

I tillegg har studiet en tverrfaglig profil med undervisning om samfunn og kultur i Midtøsten. Emnene om Midtøsten vil gi deg verktøyene du trenger for bedre å forstå regionens felles historie.

Du vil også studere et kultur- eller samfunnsfag som en del av graden. Denne delen av utdannelsen vil gi deg metodiske redskaper for å analysere aspekter av Midtøstens samfunn og kultur.

Publisert 5. des. 2019 13:08 - Sist endret 15. jan. 2020 10:30