Malerikonservering (studieretning)

På malerikonservering lærer du om hvordan malerier har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette: Du får med andre ord kunnskap om hvordan de vanligste maleriskader blir analysert, dokumentert og behandlet.

Studieretningen presenterer deg for fagets grunnlagsproblemer: I hvilken grad du kan vite noe om forandringsprosesser, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Du får også dybdekunnskap om konservering av nordeuropeisk oljemaleri.

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?