English version of this page

Biomangfold og systematikk (studieretning)

Er du interessert i den store variasjonen i livsformer og forståelsen av slektskapet mellom dem? Dette er grunnlaget for utforskning og bevaring av verdens store naturmangfold. Behovet for artskunnskap innen de biologiske fagfeltene øker, og i tillegg skal naturforvaltning være kunnskapsbasert både i Norge og i utlandet.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)