Hva lærer du?

Forskningsmetodene du lærer på studieretningen i cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap anvendes i dag i biologiske og medisinsk orienterte fag.

Moderne farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri baserer ofte sin forskning på biokjemiske og molekylærbiologiske metoder. Behovet for kunnskap innen cellebiologi og fysiologi er økende innen biomedisinsk forskning, hvor hjerneforskning er et viktig satsningsområde.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?.

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. juli 2017 13:28