Hvorfor velge denne retningen?

Vil du vite mer om hvordan makromolekyler, organeller og andre deler av cellene samvirker og hvordan vev og organer som muskulatur, åndedrettsorganer og hjernen fungerer i dyr og mennesker, er Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap en studieretning som passer for deg.

På denne studieretningen handler det om å forstå hvordan celler er satt sammen av ulike organeller og makromolekyler og hvordan de virker og samspiller i ulike vev i en dyre- eller menneskekropp. Man kan undersøke ulike celleslag hver for seg, enkeltorganer, som åndedrettsorganer eller hjernen, eller studere kroppen som et helhetlig system.

For å kunne utvikle medisin mot lidelser som Alzheimers og Parkinsons sykdommer, er det viktig å forstå så mye som mulig av hva som skjer i hjernen når stimuli lagres og signaler overføres, eller hvis du vil finne ut om vi kan hindre muskelsvinn hos eldre, må du kjenne til hva som får en muskel til å vokse, eller svinne hen. Cellebiologiske og fysiologiske prosesser er viktige for hvert enkelt individ og kan svikte fundamentalt ved genetiske sykdommer. Slike forandringer kan studeres på celle- eller organismenivå.

Ved å ta en master i Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap får du en kompetanse som er etterspurt innen biomedisinsk forskning, både ved sykehus og institutter og innen farmasøytisk industri.

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. juli 2017 13:25