English version of this page

CS: Bioinformatics (studieretning)

Har du en bachelorgrad med mye informatikk og matematikk? Er du interessert i å anvende kunnskapene dine på problemstillinger innen biologisk og medisinsk forskning? Hos oss lærer du å utvikle og anvende metoder for å analysere data om genomer, gener og proteiner. Slike metoder er nå essensielle for forskning innen molekylærbiologi og molekylær medisin.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)