English version of this page

Computational Science (master - to år)

Numeriske modelleringer og beregninger spiller en sentral rolle i dagens naturvitenskapelige og teknologiske utvikling. Kompliserte eksperimenter erstattes mer og mer av numeriske beregninger. Mange viktige oppdagelser og teknologiske nyvinninger ville ikke vært mulig uten omfattende numerisk modellering og dataanalyse. 

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?