English version of this page

Computational Science (master - to år)

Numeriske modelleringer og beregninger spiller en sentral rolle i dagens naturvitenskapelige og teknologiske utvikling. Kompliserte eksperimenter erstattes mer og mer av numeriske beregninger. Mange viktige oppdagelser og teknologiske nyvinninger ville ikke vært mulig uten omfattende numerisk modellering og dataanalyse.