English version of this page

CS: Geoscience (studieretning)

I geofag studerer vi fysiske prosesser som er viktige for forskjellige fenomener på jorda. Dette gjelder blant annet vær og klima, havstrømmer, elver, isbreer, platetektonikk, fornybare energiressurser og naturkatastrofer, i tillegg til syklusene som kobler disse fenomenene sammen.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)