English version of this page

Hvorfor velge denne retningen?

Beregninger utgjør idag en naturlig integrert og uvurderlig del av faget mekanikk. Simuleringer brukes i alt fra undersøkelser av grunnleggende mysterier som turbulens til konkrete og nødvendige anvendelser som styrkeberegninger i konstruksjoner. 

Nye fagområder som koblede multifysikk- og multiskalaproblemer, biomedisinske anvendelser og behandling av store datamengder setter nye krav til beherskelse og forståelse av beregningers fordeler og fallgruver.

Eksempler på anvendelser i mekanikk er plutselige monsterbølger på havet som kan være direkte ødeleggende for skip, konstruksjon og sikkerhet 
av skip og oljeplatformer, snøskredvarsling, energispørsmål som optimering av vindmølle-installasjoner, eller helseproblemer som behandling av hjerteinfarkt, slag eller Alzheimer´s sykdom.

Felles for alle problemstillingene er modellering ved hjelp av partielle differensialligninger som beskriver væsker, gasser, og faste stoffer, interaksjon mellom disse. Ofte er simuleringer på superdatamaskiner helt nødvendig.

Også for eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet er beregninger på store datamaskiner en viktig del av dataanalysen fordi store datamengder genereres i undersøkelsene. 

 
Publisert 23. mai 2017 13:21 - Sist endret 10. jan. 2018 09:47