English version of this page

CS: Mechanics (studieretning)

Beregninger utgjør idag en naturlig integrert og uvurderlig del av faget mekanikk. Simuleringer brukes i alt fra undersøkelser av grunnleggende mysterier som turbulens til konkrete og nødvendige anvendelser som styrkeberegninger i konstruksjoner. 

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)