English version of this page

CS: Physics (studieretning)

Numeriske modelleringer og beregninger spiller en sentral rolle i dagens naturvitenskapelige og teknologiske utvikling. Kompliserte eksperiment erstattes mer og mer av presise numeriske beregninger. Viktige oppdagelser som for eksempel Higgs-bosonet og gravitasjonbølger ville ikke vært mulig uten omfattende numerisk modellering og dataanalyse. 

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)