Programmet tar ikke opp nye studenter

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år)

Masterprogrammet i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap gir deg inngående kjennskap til problemstillinger knyttet til forståelsen av kunst i vid forstand teoretisk, historisk eller praktisk. Gjennom valg av studieretning og tema for masteroppgaven fordyper du deg i en avgrenset del av dette feltet.

Masterprogrammet består av to selvstendige studieretninger, estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap.

Hva kan du jobbe med?

  • mohaugen-marius-fossoy-200-farge Forlagsredaktør 28. apr. 2017 10:21

    Marius er redaktør i Kagge Forlag. Han har studert litteraturvitenskap, idéhistorie og nordisk, men mener at alle HF-fag kunne vært relevant i jobben hans.

  • remmen-else-b-mobilbilde-200x217 Webredaktør 28. apr. 2017 10:21

    En mastergrad gir trygghet og ballast i arbeidslivet, ifølge Else Birgitte Remmen, som jobber som nettredaktør i Eyeworks Dinamo.