Jobb og videre studier

En master i tysk gir deg grundige kunnskaper og ferdigheter i tysk språk, kultur og politikk, noe som kvalifiserer for mange ulike jobber både i offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgaver kan være undervisning og formidling, oversettelse, eksportrådgivning eller annet samarbeid innen kultur- eller reiseliv med tysktalende land. Tyskland er et viktig for det europeiske samarbeidet og Norges største handelspartner. Det er også et stort behov for tysklærere i skolen.

Hva gjør tidligere studenter?

  • gronholz-carine-200x279pxl Prosjektleder

    Jeg tok Internasjonalt prosjektsemester i løpet av masterstudiet og var hospitant på den norske ambassaden i Berlin. Det ga meg en unik arbeidserfaring som gjorde meg mer attraktiv som arbeidssøker, sier Carine Gronholz.

  • flomstad-bendik-200x253 Seniorrådgiver

    Internasjonal kompetanse er gull verdt! Ta et utenlandsopphold som del av graden din, anbefaler Bendik Flomstad. Han har en master i tysk språk og jobber med utdanningspolitikk i Samfunnsviterne.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Europeiske språk jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 36 prosent; offentlig forvaltning 15 prosent; språk og kommunikasjon 6 prosent; transport, samferdsel og logistikk 6 prosent; personlig tjeneste- og servicebransje 6 prosent; andre bransjer 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På master i tysk kan du ha praksis i en relevant virksomhet i et tysktalende land ett helt semester av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Gjennom dette kan du få et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere. Du kan også forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning og andre tiltak som tilbys HF-studenter.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: