Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse på ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av de tre siste semestrene og at du avlegger studieretningens obligatoriske emner ved UiO. Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semestre. Du kan ta valgfrie emner og/eller skrive på masteroppgaven under utenlandsoppholdet.

Du kan også reise på praksisopphold i ditt tredje semester med EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk.

Hvor kan du reise?

Du kan også velge andre studiesteder I Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 15. apr. 2014 08:57 - Sist endret 19. nov. 2020 10:22