Programråd

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 16. des. 2019 13:01 av Hanne Katrine Lindemann

Filosofi har et program- og linjeråd som er ansvarlig for masterprogrammet i filosofi og studieretning filosofi på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie.

Programleder er Bjørn Ramberg

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann

Idéhistorie har et program- og linjeråd som er ansvarlig for årsenheten i idéhistorie og studieretning idéhistorie på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie.

Programleder er Espen Schaanning.

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann

Her finner du referater fra programrådsmøtene til idéhistorie fra høsten 2012 og framover.

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann

Referat fra progamrådsmøtet 20. januar 2014

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann

Referat fra programrådsmøtet 22. sept 2014

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann

Referat fra programrådsmøtet 3. mars 2014

Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 6. nov. 2019 11:46 av Hanne Katrine Lindemann