Jobb og videre studier

Etter å ha gjennomført masterstudiet i forvaltningsinformatikk vil du være godt egnet som rådgiver i prosesser som innebærer omorganiseringer og bruk av IKT.

Den eksplosive utviklingen innen IKT de siste årene har medført et ønske om ressurseffektive prosesser både innenfor næringsliv og offentlig sektor. Din kunnskap vil derfor være interessant både for offentlige forvaltningsorganer, konsulentfirmaer og firmaer som leverer IKT-løsninger til offentlige og private virksomheter.

Med et fullført masterstudium fra oss har du mulighet til å få stort ansvar innen spesialiserte arbeidsområder. Vår erfaring tilsier at etterspørselen etter forvaltningsinformatikere i liten grad er påvirket av de siste års endringer innenfor IT-sektoren.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Er det behov, formidler vi gjerne kontakt vil våre tidligere kandidater slik at de kan formidle sine erfaringer fra arbeidslivet.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. des. 2016 15:09