English version of this page

Fysikkdidaktikk (studieretning)

Er du opptatt av hvordan fysikk blir formidlet og oppfattet i skole, samfunn og media? Vil du finne ut hva som kan motivere flere til å velge fysikk? Hvis du vil arbeide med undervisning, utdanningsforskning eller forskningsformidling innen realfag, er studieretningen fysikkdidaktikk noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?