Jobb og videre studier

Med en mastergrad innen fysikkdidaktikk er du attraktiv for undervisnings- og kommunikasjonsstillinger i skole, høyere utdanning, offentlig forvaltning, næringsliv og media.

Med fysikkdidaktikk får du en fagbakgrunn som gjør at du kan arbeide med å redigere eller skrive lærebøker og annen faglitteratur, du kan jobbe med faglige nettsider eller programvare brukt i undervisning.

Du kan få jobb innen informasjon, opplæring og formidling i skolen, vitensentre, medier, bedrifter eller organisasjoner. I tillegg vil også kunne kvalifisere deg til å gå videre med en forskerutdanning (ph.d) og stillinger innen utdanningsforskning. Kandidater fra fysikkdidaktikk har også gått videre til stillinger innen for eksempel oljeindustri og miljøorganisasjoner.

Merk deg at om du ønsker en fast undervisningsstilling, som for eksempel lektor i skolen, må du bygge på med en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 30. aug. 2019 13:00