English version of this page

Kjerne- og partikkelfysikk (studieretning)

Lurer du på hvordan universet har utviklet seg siden Big Bang, hva mørk materie er eller hvordan materie er bygget opp? Hva med grunnstoffene i universet, hvordan dannes de? Er dette spørsmål du sitter inne med kan denne studieretningen være noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?