English version of this page

Hydrologi og glasiologi (studieretning)

Vil du bidra til å finne løsninger for en bærekraftig bruk av våre vannressurser, arbeide med å sikre en trygg vannforsyning, jobbe med å varsle flom eller lære om vannkraft? Da er dette studiet for deg.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)