English version of this page

Miljøgeofag (studieretning)

Tidligere Miljøgeologi

Hvordan kan vi beskytte grunnvannet mot forurensing? Hvordan reagerer livet i sjøen og selve sjøvannet på belastningen fra utslipp? Vil du jobbe med bærekraftig utvikling i praksis, har du funnet riktig studieretning.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)