Historisk Studentforening

Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.

Medlemmer av styret i Historisk Studentforening:

Leder: Poul-Christian Østberg 

Nestleder: Svein Langeteig

Programrådsrepresentanter: Poul-Christian Østberg og Jostein Kristiansen

Instituttstyrerepresentant: Joachim Pacheco-Lie

Vararepresentant: Yngvild Storli

Lesesalsansvarlig: Poul-Christian Østberg 

Økonomiansvarlig: Mauricio Flores

Revisor: Herman Kvale

Styremedlemmer uten formelle verv:

Vebjørn Tårn

Martin Knutsen Øen

Siw Ellen Lien Rysstad

Charlotte Aslesen

Hildegunn Fallang

Lena Kelle

John Halvor Rykkelid

 

 

Som studentenes tillitsvalgte representerer styremedlemmene historiestudentene og er deres talerør overfor programledelsen og instituttledelsen, og har representanter i programråd og instituttstyre. Vi arrangerer en rekke faglige og sosiale arrangementer: tradisjonsrik quiz, filmkvelder, faglunsjer, studieturer m.m.

 

Besøksadresse:

Niels Treschows hus 3. etasje, rom 316

Niels Henrik Abels vei 36, 0851 OSLO

Postadresse:

Postboks 1008 Blindern, 0315 OSLO

Telefon:

22 84 58 78

E-post:

hsf-styret@iakh.uio.no

Nettside:

http://www.facebook.com/hsf.uio

Referat fra siste allmøte:

Allmøte HSF 04.09.18

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. okt. 2018 17:25