Historisk Studentforening

Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.

Medlemmer av styret i Historisk Studentforening:

Leder: Herman Kvale

Nestleder: Karoline J. Opsahl

Sekretær: Karoline J. Opsahl

Økonomiansvarlig: Elias Peltomaa Beisvåg

Revisor: Herman Kvale

Fadderkoordinator: Kristian Bjørkheim Nilsen

Programrådsrepresentanter:

- Master: Karoline J. Opsahl og Anna P. Grøgaard

- Bachelor: Ludvig Melgaard og Amalie Nilsen

Instituttstyrerepresentant: Karoline J. Opsahl. Vara: Herman Kvale.

Quiz-ansvarlig: Ludvig Melgaard

Sosiale Medier-ansvarlig: Elias Peltomaa Beisvåg

Lesesalsansvarlig: Poul-Christian Bermingrud Østberg 

Styremedlemmer uten formelle verv:

- Erlend Håland

- Hans-Markus Jensvold Kverneng

- Maria Borg Rosendahl

- Lena Wartenberg

- Lærke Ajaaja

Som studentenes tillitsvalgte representerer styremedlemmene historiestudentene og er deres talerør overfor programledelsen og instituttledelsen, og har representanter i programråd og instituttstyre. Vi arrangerer en rekke faglige og sosiale arrangementer: tradisjonsrik quiz, filmkvelder, faglunsjer, studieturer m.m.

 

Besøksadresse:

Niels Treschows hus 3. etasje, rom 316

Niels Henrik Abels vei 36, 0851 OSLO

Postadresse:

Postboks 1008 Blindern, 0315 OSLO

Telefon:

22 84 58 78

E-post:

styret-hsf(alfakrøll)iakh.uio.no

Nettside:

http://www.facebook.com/hsf.uio

Instagram

Referat fra siste allmøte:

Allmøte HSF 04.09.18

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. mars 2020 12:27