Historisk Studentforening

Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.

Medlemmer av styret i Historisk Studentforening:

Ledere: 

 • Elias Peltomaa Beisvåg
 • Karoline Johanne Opsahl

Sekretær: Karoline J. Opsahl

Økonomiansvarlig: Inge Valentino Magnus

Fadderkoordinator: Kristian Bjørkheim Nilsen (2019/2020)

Programrådsrepresentanter:

- Master: 

 • Inge Valentin Magnus
 • Oskar Dahl Lein

- Bachelor: 

 • Magnus Knutsen
 • Håkon Homlung

Sosiale Medier-ansvarlig: Maren Rath

Medansvarlig

 • Johannes Kaldhussæter Moe

Lesesalsansvarlig: utgår som verv inntil videre grunnet COVID19.

Sosial-komité:

 • Komitéleder: Ludvig Melgaard
 • David Jakobsen
 • Malin Elisabeth Johansen
 • Trym Fjeldheim Karlsen
 • Fredrik Guttormsen
 • Isak Pedersen
 • Johannes Kaldhussæter Moe
 • Amalie Nilsen

Faglig komité:

 • Komitéleder: Oskar Dahl Lein
 • Mikael Lyngaas
 • Inge Valentin Magnus
 • Maren Rath
 • Isak Pedersen

Styremedlemmer uten formelle verv:

 • Ingrid Oland
 • Hans-Markus Jensvold Kverneng
 • Mathias Hofgaard Bjørgung

Som studentenes tillitsvalgte representerer styrmedlemmene historiestudentene og er deres talerør overfor programledelsen og instituttledelsen, og har representanter i programrådet. Vi har en sosial-komite og en fagkomite som arrangerer sosiale og faglige arrangementer som quiz, filmkvelder, faglunsjer, studieturer m.m

 

Besøksadresse:

Niels Treschows hus 3. etasje, rom 316

Niels Henrik Abels vei 36, 0851 OSLO

Postadresse:

Postboks 1008 Blindern, 0315 OSLO

Telefon:

22 84 58 78

E-post:

styret-hsf(alfakrøll)iakh.uio.no

Nettside:

http://www.facebook.com/hsf.uio

Instagram

Referat fra siste allmøte:

Allmøte HSF 21.01.2021

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2021 10:41