Historisk Studentforening

Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.

Medlemmer av styret i Historisk Studentforening:

Ledere: 

 • Elias Peltomaa Beisvåg
 • Karoline Johanne Opsahl

Sekretær: Karoline J. Opsahl

Økonomiansvarlig: Inge Valentino Magnus

Fadderkoordinator: Kristian Bjørkheim Nilsen (2019/2020)

Programrådsrepresentanter:

- Master: Malin Elisabeth Johansen og Inge Valentino Magnus 

- Bachelor: Amalie Nilsen og Magnus Knutsen 

Sosiale Medier-ansvarlig: Maren Rath

Lesesalsansvarlig: utgår som verv inntil videre grunnet COVID19.

Sosial-komité:

 • Komitéleder: Ludvig Melgaard
 • Amalie Nilsen
 • Johannes Kaldhussæter Moe
 • Kristian Bjørkheim Nilsen
 • Nikolai Johansen
 • Malin Elisabeth Johansen

Faglig komité:

 • Komitéleder: Oskar Dahl Lein
 • Inge Valentino Magnus
 • Maren Rath
 • Ole Kristian Limoseth
 • Isak P. Pedersen

Styremedlemmer uten formelle verv:

 • Sebastian Johansen
 • Fredrik Guttormsen
 • Agnes Cecilia Boland Akre

Som studentenes tillitsvalgte representerer styrmedlemmene historiestudentene og er deres talerør overfor programledelsen og instituttledelsen, og har representanter i programrådet. Vi har en sosial-komite og en fagkomite som arrangerer sosiale og faglige arrangementer som quiz, filmkvelder, faglunsjer, studieturer m.m

 

Besøksadresse:

Niels Treschows hus 3. etasje, rom 316

Niels Henrik Abels vei 36, 0851 OSLO

Postadresse:

Postboks 1008 Blindern, 0315 OSLO

Telefon:

22 84 58 78

E-post:

styret-hsf(alfakrøll)iakh.uio.no

Nettside:

http://www.facebook.com/hsf.uio

Instagram

Referat fra siste allmøte:

Allmøte HSF 31.08.2020

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. sep. 2020 10:53