Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets tredje, fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan du reise

Institutt for arkeologi, konservering og historie har mange gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Følgende avtalene anbefales særlig:

Historieavtaler med vekt på tidlig historie

Historieavtaler med vekt på middelalder

Historieavtaler med vekt på samtidshistorie

Andre historieavtaler

Se ellers den komplette listen over alle avtalene til Institutt for arkeologi, konservering og historie. Du kan undersøke alle avtalene ved Det humanistiske fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Andre muligheter

Kortere opphold vil også være mulig, f.eks. ved institusjoner i utlandet som drives av UiO i samarbeid med de andre norske universitetene (som f.eks. ved instituttene i Athen og Roma). Informasjon om dette sendes ut i de aktuelle semestrene.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. feb. 2020 16:58