Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i historie består av 180 studiepoeng, fordelt på disse fire hovedgruppene:

  • fordypningsgruppe i historie, 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • støttegruppe i språk-, kultur- eller samfunnsfag , 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • valgfrie emner, 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

For studenter med opptak på programmet høsten 2018 eller tidligere, se oppbygning og gjennomføring før høsten 2019

Anbefalt studieløp

6. semester HIS3090 – Fordypningsoppgave Støtteemne (40-gruppe) Frie emner
5. semester Frie emner/Utenlandsopphold
4. semester Støtteemne (40-gruppe) / Utenlandsopphold Støtteemne (40-gruppe) / Utenlandsopphold Historieemne på 2000-nivå/Utenlandsopphold
3. semester Støtteemne (40-gruppe) Historieemne på 2000-nivå
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid
1. semester HIS1000 – Innføring i historiefaget HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i historie (80-gruppe)

Obligatoriske emner (60 sp):

HIS1000 – Innføring i historiefaget
HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid
HIS3090 – Fordypningsoppgave
 
20 studiepoeng velges på 2000-nivå:

Oversikt over historiemner (HIS) på 2000-nivå

Se fordypningsgruppens nettside for mer informasjon om oppbyggingen av 80-gruppen i historie.

Støttegruppe (40-gruppe)

Du velger en 40-gruppe i et annet fag enn historie, ut fra faglige interesser eller hva du har lyst til å jobbe med senere. Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i den gruppen du velger. Hvis du trenger hjelp og veiledning bør du lese om valg av 40-gruppe eller ta kontakt med studiekonsulent.

Valgfrie emner

Du velger selv hvilke emner du vil ha som frie emner og hvordan du vil sette dem sammen. Det anbefales at de frie emnene knyttes til fordypningsemner og støtteemner slik at de utgjør en faglig enhet. Mer informasjon finner du på siden om bruk av frie studiepoeng.

For studenter som ønsker undervisningskompetanse i skolen, gjelder særlige krav til emnesammensetning. Du kan finner mer informasjon om dette på HFs side om skolefag.

Emnetråder

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Slike emner kan brukes i gruppen frie studiepoeng i bachelorgraden. Mer informasjon om emnetråder finne du på denne siden her.

Exphil og exfac

Programmet tilbyr en egen variant av examen facultatum EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering, men andre varianter av exfac vil også godkjennes. Dette gjelder også UV-fakultetets Ex.Paed.

Informasjon til studenter som begynte før høsten 2019

Studenter som begynte på programmet før høsten 2019 har en annen 80-gruppe i historie. Har du tatt historie grunnfag ved UiO og lurer på hvordan det kan innpasses i graden? Se nettsiden for overgangsordning for historie grunnfag. Har du andre eldre emner i historie og lurer på hvordan de kan innpasses i graden? Ta kontakt med studiekonsulent for bachelorprogrammet i historie. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i historie.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 7. des. 2018 15:06 - Sist endret 25. feb. 2020 14:37