Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter