English version of this page

Knutepunktet - sentralt infosenter for søkere og studenter

Spør om opptak, og få hjelp til å søke studier hos oss.

Kontakt oss

 

  • Telefon: 22 85 82 00 mandag - torsdag kl.10-15. Fredag kl. 10-14. Tirsdag 21.06: kl. 10-12.
  • Chat: mandag - torsdag kl. 10-15. Fredag kl. 10-14. Tirsdag 21.06: kl. 10-12.
  • E-post: studentinfo@admin.uio.no
  • Skranke: åpen kl. 12-15 følgende dager:
    • Uke 26: tirsdag 28.06, torsdag 30.06 og fredag 01.07
    • Uke 27: tirsdag 05.07 og torsdag 07.07 
    • Uke 28:  tirsdag 12.07 og torsdag 14.07 

Besøksadresse: Lucy Smiths hus, 1. etasje

 

Vi svarer på spørsmål om

Veiledning for søkere og studenter

Knutepunktet tilbyr drop-in veiledning i skrankens åpningstid og digital veiledning om opptak og valg av studier. Fakultetene har også egne informasjonstilbud.

Arrangementer i regi av Knutepunktet

Vi er her for å hjelpe deg!

to studenter utenfor biblioteket på Blindern.

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.