English version of this page

Robotikk og intelligente systemer (studieretning)

Studieretningen Robotikk og intelligente systemer har hovedfokus på hvordan du bruker programmering og metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring for å gjøre systemer smartere. Bruksområdene kan være innebygde digitale og elektroniske systemer, robotikk eller rene programvaresystemer.