Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Robotikk og intelligente systemer gir deg mulighet til å velge en fordypning i ett, eller flere, av fagfeltene: robotikksystemer, kunstig intelligens eller digitale innebygde systemer. Tema for masteroppgaven knyttes til avanserte problemstillinger innen fagfeltet.

Du velger emner i samarbeid med veileder og disse gir deg et solid teoretisk grunnlag for gjennomføring av masteroppgaven. Minst halvparten av studiepoengene må være fra kjerneemnene i listen under:

Oppbygging og gjennomføring for deg som startet på programmet før 2021.

Kjerneemner

Høstemner:

Våremner:

Andre anbefalte emner (kan ikke dekke krav om kjerneemner)

Høstemner:

Våremner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 9. aug. 2021 14:45