DNB og Norge trenger flere IT-arkitekter

Kristin Marie Rørnes er en av utviklerne hos DNB som ble tatt opp på Architect Greenhouse, et skreddersydd videreutdanningsprogram som er utviklet i tett samarbeid med UiO.

Ung kvinne på campus

Kristin Marie Rørnes utdanner seg til IT-arkitekt gjennom Architect Greenhouse. Foto: UiO.

DNB sitt program Architect Greenhouse (AG) gir en unik mulighet til å kombinere det å få litt arbeidserfaring med videreutdanning fra UiO. AG er et 3-årig program som videreutdanner ansatte fra egne rekker til å bli IT-arkitekter.

– Vi jobber i ulike utviklingsteam rundt om i banken. I tillegg får vi både intern undervisning fra DNB og en rekke kurs ved institutt for informatikk på UiO. Vi bruker mye tid på å diskutere og relatere utfordringer vi har i egne bedrifter mot forskningen fra pensum, forklarer studenten Kristin Marie Rørnes.

Erfaringsbasert pedagogikk med reelle case

Ett av kursene Kristin trekker frem er Moderne systemutviklingsprosesser. Eksamensoppgaven handlet om hvordan pandemien har påvirket agile utviklingsteam i DNB og deres arbeidsmetode, effektivitet og team-spirit.

– Kursene er lagt opp ganske annerledes enn for vanlige masterstudenter, fordi vi får en praktisk forståelse av pensum. Det er også mye mer diskusjon med foreleserne, understreker Kristin.

Undervisningen kombinerer praksis og teori med en erfaringsbasert pedagogikk. Det er viktig at studentene får øvd på å bruke kunnskapen i sin egen arbeidshverdag. Det at studentene deler erfaringene sine blir også aktivt trukket inn som en del av undervisningen.

– Jeg har lært utrolig mye av å løse reelle oppgaver. Vi har intervjuet kolleger med ulik erfaring, roller og arbeidsoppgaver. Til slutt analyserte vi deres erfaringer og trakk inn tidligere forskning, sier Kristin.

Sammenvevd livslang læring

Det tette samarbeidet mellom DNB og UiO bidrar til fremtidsrettede løsninger og kompetanse, noe som også det øvrige samfunnet vil dra nytte av.

Gruppebilde foran Universitetsbiblioteket.
F.v. Fredrik Svendsen (DNB), Kristn Marie Rørnes (DNB), Egil Øvrelid (UiO), Katja Hydle (UiO) og Thomas Bertelsen (UiO). Foto: Eli Berge/UiO

– Det er fint å se hvor mye iver, respekt og godt tankegods som finnes blant begge parter. DNB Greenhouse er et bevis på effektiv brobygging mellom akademia og næringslivet, forteller Fredrik Svendsen, Head of DNB Greenhouse.

Tettere kobling mellom kunnskapsinstitusjoner og arbeidslivet er også en viktig forutsetning for livslang læring.

– Næringslivet tar de viktige innovasjonsbeslutningene, og fremdriver nye innovasjoner som kan løse komplekse IT utfordringer. Forskning på næringslivet gir innsikt i disse løsningene også fra et mer akademisk ståsted. Næringslivet gir oss dermed retning som hjelper oss til å utvikle våre forskningsmiljøer. Vi bidrar tilbake med kunnskap og forskningsresultater. Vi er egentlig gjensidig avhengige av hverandre for å kunne drive digitaliseringen videre, utdyper postdoktor Egil Øvrelid som er fagansvarlig for IT-arkitekturprogrammet ved UiO.

DNB allokerer tid til studier

Et suksesskriterie er at DNB har lagt stor vekt på at studentene får bruke noe av arbeidstiden til studier. Selv om det er krevende å kombinere jobb og studier, blir det enklere å prioritere fagene med velvilje og støtte fra arbeidsgiver.

– Ansatte i DNB er også flinke til å stille opp til intervju når det trengs. Til gjengjeld deler vi oppgavene våre internt til de som er interesserte, røper Kristin.

Veien til utdannet IT-arkitekt

Fagene ved UiO er en en stor del av AG-programmet og veien fra å være utvikler til å bli IT-arkitekt. Det teoretiske grunnlaget i kombinasjon med de praktiske ferdighetene gir verdifull innsikt.

Kristin er på sitt tredje år i AG og jobber som løsningsarkitekt. Hun begynte i DNB rett etter å ha fullført en mastergrad, men følte seg ikke helt klar til å gi slipp på studentlivet og hadde egentlig lyst til å ta en doktorgrad.

– AG ble litt sånn, ja takk begge deler. Jeg fikk en relevant jobb og dessuten er det veldig fint å komme tilbake til IFI og være litt student igjen, avslutter Kristin.

Kristin Marie Rørnes

Jobb: Løsningsarkitekt for Corporate Banking i DNB.

Utdanning: Utdanner seg til IT-arkitekt gjennom Architect Greenhouse. Har en mastergrad i programmering og nettverk fra UiO.

Publisert 15. okt. 2021 08:32 - Sist endret 15. okt. 2021 08:33