Retningslinjer for fakultets- og kursoppgaver

Om krav til uforming av besvarelsen, levering i Canvas og info om rettingen.  

Innlevering

Hvem kan levere?

 • Ha opptak til studieprogrammet Master i rettsvitenskap
 • Være semesterregistrert og oppmeldt til emnet hvor oppgaven gis.

Du kan ikke levere fakultetsoppgaver i det samme emnet to ganger, selv om du skal ta opp igjen et emne.

Krav til utforming av besvarelsen

 • Oppgaven skal maksimalt være på 3000 ord
 • Lever oppgaven med utfylt mal for fakultetoppgavenes forsider .
 • Dokumentformat må være .rtf eller .doc/.docx.
 • Dokumentnavnet skal ha følgende innhold: fornavn_etternavn_fagområde_studieår_fakoppgave.dokumentformat.

Innlevering i Canvas

 • Alle fakultetsoppgaver skal leveres i Canvas innen fristen. Ellers vil ikke din oppgave bli rettet.
 • Sjekk at brukernavn og passord for Canvas er i orden i god tid før innlevering.
 • Beregn litt god tid før fristen: Nettverksforbindelser kan være varierende. På grunn av dette er det mulig å levere i Canvas frem til 23:59, selv om fristen er kl 14:00.
 • Det gis ikke utsatt innleveringsfrist på kurs- og fakultetsoppgaver eller andre frivillige innleveringer.

Veiledning for Canvas

Levere kursoppgave

Kurslærer eller en ansvarlig faglærer lager også kursoppgaver. Kravene som gjelder for fakultetsoppgaver gjelder også for kursoppgaver. Kursoppgaver skal også leveres i Canvas.

Vær obs:

 • Dokumentnavn skal være på denne formen:
  • ditt fornavn_ditt etternavn_fag_studieår._kursnr.dokumentformat
 • Også kursoppgaver har ordgrense på maks 3000 ord

Tilgang på besvarelsene dine

Vil du ta vare på besvarelser og kommentarer anbefaler vi at du lagrer dem på eget hjemmeområde. De vil ligge tilgjengelig i Canvas ut semesteret, men kan etter en tid bli slettet.

Unntaksvis må kommenterte besvarelser hentes på Informasjonssenteret. Du vil da få beskjed om det.

Trekk fra eksamen

Trekker du deg fra eksamen vil du miste tilgang til Canvas for det emnet du har trukket deg fra. Lagre besvarelser og kommentarer på ditt hjemmeområde før du trekker deg.

Retting og kommentering

Du får rettet og kommentert besvarelse tilbake innen 3 uker etter innleveringsfristen. Oppgaver som leveres rett før påskeferie vil du få tilbake innen 4 uker.

Oppstår det forsinkelser ved for eksempel sykdom, vil du få beskjed om dette.

Rettere bruker inntil 1 time på å rette og kommentere en besvarelse.

Misfornøyd med retting?

Er du misfornøyd med rettet besvarelse kan du sende rettet besvarelse som vedlegg på e-post til Infosenteret. Du vil få en tilbakemelding fra faglærer på om rettingen har fulgt de retningslinjer som gjelder for retting av kurs- og fakultetsoppgaver

Du vil uansett utfall ikke få besvarelsen rettet på ny. Men vi er svært interessert i tilbakemeldinger slik at vi kan sikre god kvalitet på rettearbeidet.

Publisert 12. juni 2017 11:01 - Sist endret 19. mai 2022 11:18