Hva er innarbeidelser?

Hva er innarbeidelser, hva er rettskilder og hva er Lovdata Pro?

Hva er rettskilder og hva er Lovdata Pro?

Rettskilder bruker du for å løse juridiske problemer. Det kan for eksempel være lovtekster, dommer, forskrifter og internasjonale traktater. Rettskildene bruker du både i undervisningen og til eksamen. Når du bruker rettskilder under eksamen, kalles de for hjelpemidler.

Lovdata Pro gir deg tilgang digitalt til rettskilder, og vil være det viktigste verktøyet du skal bruke under studietiden. Det er derfor viktig at du bruker det aktivt gjennom semesteret og at du deltar på opplæringen fakultetet tilbyr.

På emner med Lovdata Pro vil det på eksamen kun være tillatt å bruke Lovdata Pro som rettskildeverktøy, med mindre du får særskilt beskjed om noe annet. Det er ikke tillatt å ta med andre hjelpemidler. På eksamen vil Lovdata Pro være tilgjengelig i eksamensmodus.

Hva er en innarbeidelse?

Rettskildene (eller hjelpemidler på eksamen) bruker du som sagt for å løse juridiske problemstillinger. Du vil jobbe med rettskildene gjennom semesteret. Et utvalg av dem kan du bruke som hjelpemiddel på eksamen.

En innarbeidelse er dine egne noteringer i en rettskilde: uthevinger, understrekninger og henvisninger til andre rettskilder.

Når du gjennom semesteret leser pensum og jobber med rettskildene vil du merke deg viktige ord, setninger, avsnitt og kilder som du ønsker å se i sammenheng. For å sørge for god oversikt, både når man studerer og på eksamen, innarbeider studentene hjelpemidlene sine.

Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i Lovdata Pro, og finne en måte å innarbeide på som fungerer for deg.

Slik ser markeringsvertøyet og markert tekst i Lovdata Pro ut (Illustrasjon: Lovdata.no)

 

Slik kan en innarbeidet tekst se ut i Lovdata. (Illustrasjon: Lovdata.no)

Hva er tillatt på eksamen?

I det vi kaller studieversjonen av Lovdata Pro kan du fritt henvise til kilder og lage merknader. Til eksamen er det en begrensing i hvilke kilder og henvisninger som er tillatt. Oversikt over kildene du kan bruke på eksamen vil du finne på semestersiden til ditt emne og ved å logge på eksamensversjonen av Lovdata Pro.

Når du lager henvisninger vil du få beskjed om dette er en tillatt henvisning til eksamen eller ikke. På denne måten kan du alltid vite om du vil få tilgang til henvisningen på eksamen eller ikke.

Publisert 6. juni 2018 10:25 - Sist endret 12. feb. 2020 10:56