Lovdata Pro i studier og eksamen

På jusstudiet går vi over fra trykte til digitale rettskilder. Det digitale rettskildeverktøyet heter Lovdata Pro. Innføringen skjer gradvis. Innen høst 2019 vil alle emner i jusstudiet bruke Lovdata Pro.

Emner som bruker Lovdata Pro høsten 2019:

  • JUS1111, JUS1211, JUS2111, JFEXFAC, JUS2211, JUS3111, JUS3212, JUS4111, JUS4211 og JUS4123
  • Alle norskspråklige juridiske valgemner på BA og MA-nivå

Tilgang og brukerkonto

Du får automatisk brukernavn og passord i Lovdata ved å logge deg på med brukernavn og passord fra UiO. OBS: Velg Weblogin, ikke Feide

Gå til Lovdata Pro

Kurs i Lovdata

Studenter på JUS1111 får kurs gjennom ordinær kurspåmelding i Studentweb. Tidspunkter finner du i timeplanen.

Øvrige studenter som ønsker kurs, se kurs i Lovdata Pro: Høst 2019

Se også bibliotekets nettsider for mer om kursinnhold.

Veiledninger på nett

  • Veiledninger i Lovdata Pro
  • Juritekets veiledninger
  • Oversikt over rettskilder
  • Lovdata Pro med Inspera - demo med faglærer

Brukerstøtte

Noe du lurer på?  Flere kan hjelpe deg:

Faglærerutvalg

Faglærerne lager utvalg med de sentrale rettskildene på ditt emne. Utvalgene er lenket opp fra semestersiden. De fleste valgemner har ikke slike utvalg.

OBS! Kopier utvalgene til din egen Lovdata-profil før eksamen

Lovdata på eksamen

På emner med Lovdata Pro er det ikke tillatt med andre eksamenshjelpemidler enn Lovdata Pro, med mindre det blir gitt særskilt beskjed om det.

Eksamensversjonen av Lovdata Pro gir tilgang til færre kilder og bare de eksamensgodkjente henvisningsmerknadene. Se regler om tillatte hjelpemidler til eksamen

Mer om digitale rettskilder

Hva er rettskilder, hva er et hjelpemiddel og hva er en innarbeidelse? Vi forklarer alt om Lovdata Pro og hvordan du skal forholde deg til det

Fusk på eksamen

UiO bruker URKUND til plagiatkontroll. Ved stikkprøver kan UiO få tilgang på en kandidats tillatte merknader, titler etc fra Lovdata.