Veiledninger for Lovdata Pro

Lovdata Pro er det valgte digitale rettskildeverktøyet for Master i rettsvitenskap ved UiO. Det finnes flere veiledninger på nett om verktøyet.

Hvordan bruke Lovdata Pro

Innlogging i Lovdata Pro

Alle må logge inn i Lovdata Pro via Weblogin (ikke Feide eller NAV). Gå til lovdata.no, klikk på «Logg inn» og klikk på Weblogin nede til høyre. Skriv inn det samme brukernavnet og passordet du bruker når du logger inn på PC eller nett ved UiO.

Utvalg, mapper og titler

I Lovdata Pro kan du samle rettskilder i utvalg, og utvalgene kan samles i mapper. Du kan gi titler både på utvalg og mapper, på inntil 30 tegn. Det er også mulig å gi nye titler på selve rettskildene du legger i et utvalg. Du kan for eksempel gi en rettskilde, et utvalg eller mappe en tittel som du synes er mer forklarende for deg.

(Det er mulig å bruke flere enn 30 tegn, men under eksamen vil kun de første 30 tegn være synlig).

Slik lager du utvalg i Lovdata Pro (video fra Lovdata)

Slik organiserer du utvalg og mapper

Veiledninger på nettsidene til Lovdata Pro

På nettstedet for Lovdata Pro finner du flere veiledninger, både spesielt for jusstudenter og for generelle brukere.

Se alle veiledninger i Lovdata Pro

Hvordan velge ut dommer og andre rettskilder?

Doms- og rettskildeutvalg i Lovdata Pro er et hjelpemiddel for at du skal tilegne deg juridiske kunnskaper og ferdigheter. Lær deg å være kritisk når du velger hvilke rettskilder du skal samle i utvalg, det vil gi stort utbytte. Store og uoversiktlige utvalg vil være av begrenset nytteverdi både i studiet og til eksamen.

Læringskravene for emnet og fagområdene er utgangspunktet for arbeid med doms- og rettskildeutvalg. Læringskravene finner du på semestersidene. Underpunktene i læringskravene kan være en veileder for hvordan du skal sette opp utvalg .

I de ulike fagområdet henvises det til lover, høyesterettsdommer og andre rettskilder. Vi anbefaler at du studerer nærmere rettskilder som behandles i undervisning og pensumlitteratur, og jobber med disse i Lovdata Pro. Dette er gjerne de sentrale rettskildene i faget.

Noen undervisere vil også inkludere utarbeidelse av doms- og rettskildeutvalg i Lovdata Pro i sitt undervisningsopplegg.

Dele utvalg

Undervisere og studenter kan dele utvalg med hverandre. Hvis et utvalg er delt med deg må du gjøre dette til ditt eget i Lovdata Pro for å få tilgang til det på eksamen.

Fremgangsmåte for å gjøre utvalg til eget

Tilgang på rettskilder under eksamen

Du har bare tilgang til et begrenset utvalg rettskilder til eksamen. Selv om noen har delt et utvalg med deg, vil du ikke få tilgang til rettskildene i utvalget på eksamen hvis rettskildene ikke er tillatt til eksamen.

Under eksamen settes Lovdata Pro automatisk i det som kalles eksamensmodus.

For å sjekke hva du har tilgang på under eksamen, kan du når som helst aktivere eksamensmodus i Lovdata Pro. Klikk på tannhjulet nede til venstre, klikk deretter på eksamensmodus.

(Vil du sjekke hvilke rettskilder som er tillatte under eksamen for andre emner enn de du er oppmeldt i, kan du velge "Eksamensreglement" via tannhjulet, og deretter emnet du vil sjekke).

Eksamen for JUS1111 og JUS1211: Under eksamen har du kun tilgang til rettsavgjørelser fra Høyesterett. Du vil ikke ha tilgang til lagmannsrettsavgjørelser.

Overdreven bruk av utvalg og mapper

Fakultetet advarer mot overdreven bruk av mapper og utvalg, og det samme med bruk av funksjonene for merknader, henvisninger og markeringer.

Ved svært mye bruk av disse funksjonene kan nettleseren bli treg. Hvis du merker at nettleseren er treg når du studerer vil den også være det på eksamen.


Oversikt over rettskilder

Hvilke typer rettskilder brukes i jussen, og hvilke er viktigere enn andre? Faglærer Ola Mestad gir deg en oversikt i denne videoen.


Lovdata Pro med Inspera

På eksamen skal du skrive med PC, i eksamenssystemet Inspera. Faglærer Inger Berg Ørstavik gir deg en liten demo.

Publisert 23. aug. 2018 13:33 - Sist endret 11. mars 2020 09:26