Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

For studenter med oppstart høsten 2013 er disse kombinasjonene av fag mulige:

 

 

Merk at du ikke kan velge på tvers av studieløpene.

Du velger et fag med fordypning (80 studiepoeng) og et fag på 60 studiepoeng (tilsvarende et årsstudium). Det faget du velger å fordype deg i legger grunnlag for din programspesialisering (master). I de fastlagte studieløpene er det alltid fordypningsfaget som nevnes først.

Programspesialisering (90 studiepoeng) er de siste tre semestrene og gir deg en spesialisering innen fordypningsfaget, inkludert masteroppgave.


Det er obligatorisk praksis i 1.(UVEXPAED03), 3.(PPU2002L) og 4.(PPU2003L) semester i tillegg til PPU i 6. og 7. semester.

Som en del av praksis får du undervisning i fagdidaktiske fag.

Fagdidaktiske fag som tilbys:

Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine. Du kan med andre ord ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag. Det blir ikke satt i gang undervisning i fag hvor det er for få studenter og det må være minimum 8 studenter på hvert fag.

 

Hvis du ønsker å dra på utveksling, anbefaler vi deg å reise ut i 5.semester.

Emnegrupper kultur og samfunnsfag

Emnergrupper for studieretning Kultur- og samfunnsfag

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Flexphil

Det tilbys et gratis, nettbasert Exphil-kurs - Flexphil. Kurset er spesielt egnet for deg som tar Exphil som selvstudium, men kan med fordel også brukes av studenter som følger ordinær undervisning. Det er ingen eksamen knyttet til Flexphil. For å avlegge eksamen må du melde deg opp til enten seminar- eller selvstudiumsvarianten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. jan. 2015 16:32