Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Det er mulig å studere i utlandet i løpet av studiet. Hvor du kan dra, er avhengig av hva slags avtaler de forskjellige fagmiljøene har med utenlandske institusjoner. Er du interessert i utveksling, ta kontakt med lektorprogrammets administrasjon. Du kan også ta direkte kontakt med studieinfo ved ditt fagfakultet for å få veiledning om fagfakultetets avtaler. Informasjon om hva de forskjellige fakultetene tilbyr kan dere se på følgende nettsider:

Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Før du reiser på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Etter utenlandsoppholdet må du søke om endelig godkjenning av utenlandsk utdanning. Se siden Godkjenning av utdanning for mer informasjon.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. mai 2015 10:07