Hvorfor velge dette programmet?

Hva er språk? Hvordan lærer og bruker vi språk? Hva er grunnleggende likt i verdens språk, og hva skiller språkene fra hverandre? Lingvistikk er det vitenskapelige studiet av språk og tale.

Her studerer du hvordan språk er bygd opp, hvordan de tilegnes og brukes, hvordan de utvikler seg, og hvordan de varierer geografisk og sosialt. På dette studiet fokuserer vi ikke på ett bestemt språk, men utforsker variasjonsbredden i verdens språk, og synes at alle språk er like interessante!

Lingvistikkstudiet gir deg mange muligheter. Du kan velge å kombinere lingvistikk med andre språkfag, og dermed få en unik teoretisk tilnærming til språket du studerer. Men lingvistikken grenser også mot en rekke andre fagfelt. Kanskje vil du heller kombinere lingvistikkstudiet med informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi?

Alle har storhet i seg. La oss finne din!

Honours-programmet

Er du ekstra, faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Da kan Honours-programmet være et alternativ for deg. Du kan velge lingvistikk som faglig fordypning i dette studieprogrammet - innenfor studieretningen i humaniora.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 10:36