Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av 180 studiepoeng, tilsvarende tre års fulltidsstudier, og er satt sammen slik:

 • fordypning i lingvistikk på minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • støttegruppe på minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Studieløp for studenter tatt opp høsten 2021 eller senere

Anbefalt studieløp

6. semester LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk Valgfritt emne i fordypningsgruppe  Frie emner
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
3. semester Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester LING1112 – Morfologi og syntaks 1 Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
1. semester LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i lingvistikk (80-gruppe)

Fordypningsgruppen skal inneholde minst 80 studiepoeng. Fordypningsgruppen i lingvistikk inneholder 40 studiepoeng som er obligatoriske og felles for alle i studieløpet (se tabell). Studenten velger selv minst 40 studiepoengene i fordypningsgruppen fra en liste av valgfrie emner.

Se 80-gruppe – Lingvistikk (80LINGVISTIKK) for mer informasjon om oppbyggingen av fordypningsgruppen i lingvistikk.

Støttegruppe (40-gruppe)

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt, men vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din, og gjerne emner som inngår i anbefalte støttegrupper eller fordypningsemner på studieprogrammet ditt.

Se også HF sine råd om valg av frie emner. HF tilbyr følgende emnetråder:

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Studere i utlandet? Du kan også ta frie emner ved et universitet i utlandet.

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen faculatum (ex.fac)

Ex.phil og ex.fac er obligatorisk i alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Ex.phil er felles for alle studenter, uavhengig av studieprogram og tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 – Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive på norsk.
 • Ex.fac finnes i mange forskjellige fagspesifikke varianter. Vi anbefaler språkvarianten, men hver enkelt står fritt til å velge. En kan kun benytte én ex.fac i en bachelorgrad; dersom du allerede har tatt en variant av ex.fac., skal du ikke ta ex.fac om igjen. Se denne ressurssiden for valg av ex.fac.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Redusert studieprogresjon

Bachelorstudiet i lingvistikk er lagt opp som et fulltidsstudium, men det er mulig å søke om lavere studieprogresjon. Studenter som ikke følger anbefalt studieløp er selv ansvarlige for å få tatt emnene som trengs for å fullføre graden innenfor regelverket for progresjon. Merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.


Studieløp for studenter tatt opp høsten 2020 eller tidligere

Anbefalt studieløp

6. semester Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe / bacheloroppgave Frie emner
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
3. semester Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester LING1112 – Morfologi og syntaks 1 Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
1. semester LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i lingvistikk (80-gruppe)

Fordypningsgruppen skal inneholde minst 80 studiepoeng. Fordypningsgruppen i lingvistikk inneholder 30 studiepoeng som er obligatoriske og felles for alle i løpet av første studieår (se tabell). Studenten velger selv minst 50 studiepoengene i fordypningsgruppen fra en liste av valgfrie emner.

Se 80-gruppe – Lingvistikk (80LING1) for mer informasjon om oppbyggingen av fordypningsgruppen i lingvistikk.

Støttegruppe (40-gruppe)

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt, men vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din, og gjerne emner som inngår i anbefalte støttegrupper eller fordypningsemner på studieprogrammet ditt.

Se også HF sine råd om valg av frie emner. HF tilbyr følgende emnetråder:

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Studere i utlandet? Du kan også ta frie emner ved et universitet i utlandet.

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen faculatum (ex.fac)

Ex.phil og ex.fac er obligatorisk i alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Ex.phil er felles for alle studenter, uavhengig av studieprogram og tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 – Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive på norsk.
 • Ex.fac finnes i mange forskjellige fagspesifikke varianter. Vi anbefaler språkvarianten, men hver enkelt står fritt til å velge. En kan kun benytte én ex.fac i en bachelorgrad; dersom du allerede har tatt en variant av ex.fac., skal du ikke ta ex.fac om igjen. Se denne ressurssiden for valg av ex.fac.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Redusert studieprogresjon

Bachelorstudiet i lingvistikk er lagt opp som et fulltidsstudium, men det er mulig å søke om lavere studieprogresjon. Studenter som ikke følger anbefalt studieløp er selv ansvarlige for å få tatt emnene som trengs for å fullføre graden innenfor regelverket for progresjon. Merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i lingvistikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. mai 2021 12:06