Veiledning for valg av 40-gruppe

På bachelorprogrammet i nordiske studier kan du velge mellom en rekke støttegrupper fra Universitetet i Oslo. Dette gir mange muligheter til å sette sammen en fagkrets som passer med faglige interesser og ambisjoner om fremtidig yrke. et vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter. Ta kontakt med studiekonsulenten din dersom 40-gruppen du ønsker ikke skulle være valgbar i Studentweb.

Du kan søke utveksling til utlandet i ett eller to semester og få emnene innpasset som en 40-gruppe eller en del av en 40-gruppe. Dette gjelder også språkstudier hvis de er på nivå med de emnene som tilbys ved UiO. Snakk med programkonsulenten hvis du er usikker.

Du finner en oversikt over godkjente og spesielt anbefalte 40-grupper på studieretning for lingvistikk her. Det er også mulig å ha andre 40-grupper som støttefag, etter avtale med programmet. Ta kontakt med programkonsulenten dersom du ønsker å ta en 40-gruppe som du ikke finner på listen. Merk at du ikke kan velge 40-grupper fra samme disiplin som fordypningen på programmet, og heller ikke grupper hvor emnene også inngår i fordypninga.

Valg av 40-gruppe kan støtte opp under eventuelle videre masterstudier eller arbeid i bransjen du ønsker deg til etter endt utdanning.

Videre masterstudier

 • Velg en 40-gruppe som støtter opp under det fagområdet / den delen av faget du er mest interessert i, og som du kan tenke deg å fordype deg ytterligere i gjennom arbeidet med en masteroppgave.
  • Du bør vurdere å ta en 40-gruppe i et språkfag hvis du tenker å lese kilder eller faglitteratur på et bestemt språk eller trenger tilgang til forfattere og skriftlige kilder i originalspråk. Emner du tar utenlands, kan inngå i en slik 40-gruppe.
  • Du kan velge en 40-gruppe med et disiplinfag (f.eks. Moderne retorikk og språklig kommunikasjon, Filosofi, Psykologi, Pedagogikk eller Sosialantropologi).
 • En 40-gruppe utvidet til 80 studiepoeng ved hjelp av frie emner vil ofte kvalifisere for opptak til master i samme fag. Les hva som står i emnegruppepresentasjonen, i opptakskrav til master eller snakk med programkonsulent/studiekonsulent for å få vite hvilke emner du bør velge for å kvalifisere deg til master.

Jobb og videre karriere

 • Tenk på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi deg den kompetansen du ønsker og arbeidsgivere ser etter. På bransjesidene ser du hvilke bransjer som er særlig aktuelle. Her finner du også intervjuer med tidligere studenter om nytten de har hatt av studier i lingvistikk i kombinasjon med andre fag.
 • Innenfor flere bransjer foretrekkes erfaringsmessig jobbsøkere med tverrfaglig kompetanse. Aktuelle støttegrupper kan være Moderne retorikk og språklig kommunikasjon, Sosialantropologi, Pedagogikk eller Psykologi.
 • Arbeidslivet etterspør språk- og kulturkompetanse. Har du for eksempel en språkfordypning fra videregående, kan det være en idé å videreutvikle språkferdighetene med en relevant 40-gruppe. Vi tilbyr også 40-grupper uten forkunnskapskrav der du kan lære et nytt språk. Men merk at dersom du kun tar 40 studiepoeng i språket, vil ferdighetene være begrensede. Du bør bare velge en 40-gruppe i et nytt språk dersom du har andre muligheter for å supplere språkferdighetene (for eksempel ved utenlandsopphold eller ved å ta ytterligere emner som frie emner).
 • Arbeidsgivere ser positivt på søkere som har et utenlandsopphold i graden sin. Det er et stort pluss å studere et språk og tilhørende kultur i et land der språket brukes. I utlandet kan du ta emner med temaer i faget som ikke tilbys ved UiO. Disse kan inngå i en 40-gruppe.
 • Hvis du kan tenke deg å undervise i videregående skole, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppen bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke de frie emnene. Les mer om skolefag ved HF.

 

Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt programkonsulenten

 

Publisert 24. feb. 2015 14:40 - Sist endret 23. okt. 2017 14:22