Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Dekan- og fakultetsstyrevalg 2014 / Elections: Dean and Faculty Board 2014

Denne høsten skal det velges både ny dekan og nytt fakultetsstyre ved HF. Valgene nærmer seg – få med deg det viktigste her.

Dekanvalg

Ansatte og studenter velger ny dekan ved HF 3.-7. november. Dekanen er øverste leder ved fakultetet.

Registrerte studenter med stemmerett ved fakultetet har rett til å foreslå dekankandidater. Fristen er 10. oktober.

Kandidatene bekjentgjøres 13. oktober.

Fakultetsstyrevalg

Det velges tre nye representanter for studentene til fakultetsstyret 17.-23. november. Det skal også velges tre vararepresentanter.

3. november er frist for å foreslå kandidater.

Les mer om hvordan du kan være med på å velge hvem som skal lede fakultetet framover [hele teksten lenkes til: http://www.hf.uio.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/]

---

 

Elections: Dean and Faculty Board 2014

This autumn a new Dean and a new Faculty Board will be elected at the Faculty of Humanities (HF). Elections are forthcoming, get all your information here.

Electing a new Dean

Staff and students will elect the new Dean between 3. and 7. November.

Registered students with voting rights at HF can nominate candidates. The deadline is 10. October.

Nominees will be announced on 13. October.

Electing a new Faculty Board

Three student representatives are elected to the Faculty Board between 17. and 23. November. Three here-up representatives are also elected.

The deadline is 3. November

Read more about how you can take part in electing the new Faculty leadership: http://www.hf.uio.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/board-elections.html

Publisert 8. okt. 2014 11:15