Beregningsorientert informatikk (studieretning)

Dette studiet gir deg et bredt og solid fundament i informatikk og matematikk. Du vil jobbe aktivt med matematisk problemformulering og problemløsning med datamaskinen som grunnleggende verktøy.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)