Matematikk med informatikk (bachelor)

Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? I dette studiet kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft, et samspill som er ettertraktet i forskning, næringsliv og forvaltning.

Hva kan du jobbe med?

  • img_0305_1800x1200 Statistikeren Camilla knuser kreft med tall 11. juni 2019 15:23

    Rett før hun var ferdig med mastergraden i biostatistikk fikk Camilla elitestipend fra Aker. Nå skal hun ta doktorgraden ved Cambridge, hvor hun skal bekjempe kreft med statistikk.

  • trine-vortex Fra håndball til forsikringsmatematikk 5. juni 2018 11:12

    Trine er aktuar, og lager matematiske modeller for å beregne gjelden forsikringsselskap har til kundene.