Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Statistikk og biologi (studieretning)

Studieretningen passer for deg som ønsker å kombinere matematiske fag (inkludert statistikk og informatikk) med biologiske fag, en kombinasjon som blir mer og mer viktig.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)