English version of this page

Matematikk (studieretning)

I studieretningen Matematikk vil problemstillingene i hovedsak være matematiske, dvs. at de oppstår gjennom utvikling av matematisk teori, enten innen samme felt, eller som motivert av analogier mellom ulike felt. Behandlingen av problemene vil skje innen rammen av tradisjonell matematisk tankegang, med røtter tilbake til antikkens krav til logisk korrekte resonnementer og aksiomatisk oppbygning av teori.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk (master - to år)